Šetřete čas. Zavolejte. Pomůžeme.777 020 090
+420 777 020 090
Manipulujte s námi ...

Druhy manipulační techniky Druhy manipulační techniky

Čelní vysokozdvižné vozíky

Čelní vysokozdvižné vozíky jsou pomocnou silou při manipulaci s materiálem a tyto vozíky se sedící obsluhou jsou pravděpodobně nejrozšířeněji užívané průmyslové vysokozdvižné vozíky.


Dle druhu prostředí, ve kterém se VZV používají, vyplývá celá řada jejich modifikací. Dělí se například podle použitého pohonu, typu konstrukce, nosnosti a další speciální či doplňkové výbavy.

 

části vozíku

 

Čelní vysokozdvižný vozík se člení podle druhu pohonu na vozíky se spalovacím motorem nebo akumulátorovým pohonem.
 

Vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem dále dělíme podle typu používaného paliva. Dostupné jsou vozíky dieselové, které patří k nejvíce využívané manipulační technice technice. Druhou skupinou vzv se spalovacími motory jsou vozíky plynové neboli LPG. Vozíky tohoto typu jsou všestranným pomocníkem při práci, jak uvnitř uzavřeného objektu, tak při práci ve venkovním prostředí. Plynové vysokozdvižné vozíky je možné dále upravit pro provozování se CNG palivem, při kterém se ještě více snižují vypouštěné emise, a prodlužuje se životnost tlakové nádoby.

Akumulátorové vozíky, neboli elektrické vzv jsou řešením především pro provoz v uzavřeném prostoru, kde je nutné omezit množství vypouštěných emisí. Elektromotor, který je použit v akumulátorovém vozíku, je poháněn trakční baterií, která slouží zároveň i jako protizávaží. Elektrické vozíky jsou k dostání ve 3-4kolovém provedení. Díky modernizaci baterie je možné používat vozík i v teplotách klesajících hodně pod bod mrazu, až do -30°C. To se hodí především k provozování v chladírenském prostředí. V naší nabídce jsou dostupné elekto-vzv do nosnosti až 8,5tuny.

Další skupinou mohou být vozíky „ speciální“ tedy vozíky, které nemají tak všestranné využití, ale jsou nezbytné pro určité druhy provozů. Do této skupiny můžeme zařadit například těžkotonážní vysokozdvižné vozíky, kde jejich nosnost dosahuje až 48tun. Slouží k manipulaci s velmi těžkým či rozměrným nákladem jako jsou třeba lodní kontejnery. Pro přepravu dlouhých břemen je nejvhodnější vozík s bočním ložením nebo čtyřcestný vzv, který umožňuje manipulaci ve čtyřech směrech bez nutnosti otáčení celého vozíku.

 


 

Regálové zakladače

Regálové zakladače jsou určeny výhradně pro regálové sklady. Jsou přizpůsobeny buď manipulaci s ukládacími bednami, s paletami, tyčovým materiálem anebo ručnímu kusovému odběru. Regálové zakladače jsou tvořeny pojezdem a svislým sloupem, po němž se pohybuje nabírací zařízení – případně i s kabinou pro obsluhu.

Regálový zakladač
Regálové zakladače pro vysoké zdvihy jsou vhodné pro plnou automatizaci skladových procesů. Automatizované regálové zakladače se pohybují v horizontálním směru po kolejové dráze umístěné na podlaze nebo na stropu skladu. Při použití obou drah zároveň je možné provádět operace až do výšek 40 m, pracovat s velkou přesností a bezpečností i při vysokých provozních rychlostech ve velmi úzkých uličkách do 1 800 mm.
Pojmem regálové zakladače jsou některými výrobci obecně nazývány retraky, systémové vozíky, VNA vozíky, vozíky pro třístranné zakládání a stohovací vozíky.

Na obrázku můžete vidět regálový zakladač Jungheinrich.

 


 

Retraky

Retraky jsou VZV s výsuvným zdvihacím zařízením, které se používají pro manipulaci s břemeny v místech s omezeným prostorem. Retraky jsou dodávány s AC i DC pohonem. I přes fakt, že retraky disponují tříkolovým podvozkem, vyznačují se vysokou stabilitou, což umožňuje zakládání až do výše 13 metrů. RetrakObsluha sedí bokem ke směru jízdy, což jí zaručuje dostatečný výhled a také pohodlí například při couvání. Úzkým prostorám je přizpůsobena čtyřcestná varianta, která disponuje většinou elektronicky řízeným ovládáním všech kol, která se otáčejí do všech směrů a umožňují vozíku otáčení na místě.

 


 

Systémové vozíky, VNA – vozíky do velmi úzkých uliček, vozíky pro třístrannné zakládání

Systémové vozíky, VNA (Very Narrow Aisle) vozíky, či vozíky pro třístranné zakládání, je různé označení pro vozíky, které jsou určeny pro vychystávání a paletovou manipulaci ve velmi úzkých uličkách. Pro rychlou boční manipulaci s paletami jsou určeny vozíky s obsluhou dole (Man-down) a pro manipulaci s celými paletami a vysokoúrovňové vychystávání ve velmi úzkých uličkách jsou určeny vozíky se zdvihem obsluhy (Man-up). Místo celého vozíku se v uličce otáčí otočná třístranná zakládací hlava, díky které lze paletu umístit na kteroukoli stranu uličky. Díky této vlastnosti a maximální výšce zdvihu, která u těchto vozíků činí až 14,8 m, mohou být prostory skladů optimálněji využity. S velmi vysokou výškou zdvihu je spojen i požadavek na perfektní rovnost podlahy. Místní nerovnosti v podlaze o velikosti několika milimetrů by mohly způsobit statický náklon stožáru, problém ve stabilitě a ohrožení bezpečnosti vozíku.

VNA Toyota

Šířka normální manipulační uličky, která je určena pro přímou jízdu zejména čelních vysokozdvižných vozíků s protiváhou, se určí podle největší šířky provozovaného manipulačního vozíku, resp. mobilního manipulačního prostředku, popř. největší šířky přemisťované manipulační jednotky (nákladu), ke které se přidá bezpečnostní vůle na každé straně o minimální hodnotě 200 mm. U čelního VZV je minimální šířka pracovní uličky stanovena na 1 900 mm. Vozík pro velmi úzké uličky dle modelu a typu konstrukce je schopen pracovat v uličkách o šířce od 1 400 mm.

Na obrázku můžete vidět VNA Toyota.

 


 

Vychystávací vozíky

Vychystávací vozíky nejsou primárně určeny pro přepravu břemen, i když vozíky pro horizontální vychystávání se mohou používat i pro transport celých palet. Tyto speciální VZV slouží k vychystávání zboží do/z regálů, kdy je současně zdviženo vychystávané zboží i uživatel stojící na plošině, a obsluze je tak zajištěn okamžitý přístup k materiálu v regálech nebo na nosných vidlích.


Základní členění je na horizontální vychystávací vozíky, které jsou určeny pro vychystávání ze země, popřípadě v kombinaci s první nadzemní úrovní, a vertikální vychystávací vozíky, které se používají pro kompletování palet z nadzemních úrovní. Vychystávací vozíky dle úrovní vychystávaní se rozdělují na Vychystávací vozíknízkoúrovňové (< 2 500 mm), středněúrovňové (2 500 – 6 000 mm) a vysokoúrovňové (< 12 000 mm). Stroje s vidlicemi o délce 2 400 mm jsou určeny pro vychystávání dvou palet najednou.


Vychystávací vozíky jsou určeny pouze pro manipulaci na zpevněných plochách, uvnitř hal a uvnitř nákladových prostor. Zabezpečení kvalitní podlahy bez místních nerovností je pro vysokoúrovňové vozíky nezbytné pro zajištění bezpečnosti a stability.

 


 

Stohovací vozíky

Ruční elektrický vysokozdvižný vozík LGM

Stohování je bezpečné ukládání manipulačních jednotek na sebe do vrstev. Stohování manipulačních jednotek je většinou prováděno vidlicovou manipulací nejčastěji pomocí VZV se svislým stožárem bez možnosti jeho naklápění. Stohovací vozíky jsou vhodné pro různé druhy manipulace s břemenem, jako je stohování břemen, nakládání a vykládání břemen z nákladních automobilů, ze země, na manipulačních rampách a plošinách, a horizontální transport břemen po rovných plochách. Vozíky jsou určené pro nízké nebo střední výšky stohování (< 6 000 mm).

Stohovací vozíky nabízejí podle délky přepravní vzdálenosti verze s chodící obsluhou (pro krátké vzdálenosti), modely s plošinou pro řidiče, se stojící nebo sedící obsluhou. Poslední dva uvedené typy nabízejí rychlejší pojezdy pro rychlejší překonávání vzdálenosti (až 9,5 km/h).

 


 

Ruční vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky

Ruční VZV a nízkozdvižné (dále jen NZV) vozíky jsou vhodné pro provozy s omezeným prostorem pro manipulaci pro svůj malý akční rádius. Tyto vozíky díky svým rozměrům disponují větší obratností a mnohem nižšími pořizovacími a provozními náklady. Jejich provoz je však omezen na vnitřní prostory s rovným a pevným povrchem. Mechanický vozík- obracecíPro lehké nasazení jsou vhodné ručně vedené VZV/NZV pro chodící obsluhu nebo s plošinkou pro stojícího řidiče. Pro přejezd větších vzdáleností a pro náročné nasazení ve skladu jsou určené ruční VZV/NZV pro sedící, resp. stojící, obsluhu.
Ruční VZV/NZV jsou na trhu k dispozici v mnoha variantách, které plně vyhoví účelu jejich použití. Například:

 • VZV/NZV s přízdvihem ramen disponuje zvedáním ramen kol nezávisle na vidlích pro snadné překonání terénních nerovností, ramp nebo nakládacích můstků,
 • nerezové, resp. pozinkované VZV/NZV pro korozivní nebo agresivní prostředí,
 • obkročný VZV se stavitelnou šířkou vidlic je ideální k manipulaci se speciálními paletami nebo k manipulaci s břemenem, kde je nízká světlá výška na zasunutí vidlic,
 • rozšířené nosné nohy u VZV s širokým rozchodem umožňují přepravu atypických břemen,
 • VZV s dvojitým zdvihem jsou určeny pro manipulaci dvou palet zároveň,
 • 22
 • varianty vozíků pro přepravu a vyklápění sudů, apod.
 • Nevýhoda VZV/NZV spočívá v konstrukci jejich vidlic, která znemožňuje nabírání standardních palet na šířku.

 


 

Paletové vozíky

Masivní rozšíření paletizace pomohlo do značné míry i používání mezinárodně rozměrově jednotné palety s rozměry 800 x 1 200 mm, resp. půlené palety 600 x 800 mm. V dnešní době se ovšem upíná pozornost na palety vyhovující normě ISO s rozměry 1 000 x 1 200 mm a menší EUROPALETY s rozměry 800 x 1 000 mm. 


Paletový vozík se používá k přemisťování palet a je základní pomůckou pro zjednodušení manipulace s paletami. Ruční paletový vozík (dále jen RPV) je konstruován pro zvedání břemene, kterého je dosaženo pumpováním ojí, do výšky dostatečné pro přepravu břemene. Jelikož nejsou RPV poháněny žádným motorem, náklady na jejich provoz a údržbu jsou minimální. Elektrické paletové Paletový vozík vozíky spadají do kategorie ručních VZV (viz výše).
RPV se vyrábí v mnoha variantách a zpracováních, např.:

 • elektrické vysokozdvižné paletové vozíky určené pro příležitostné zakládání, resp. vykládání,
 • RPV pro displejové palety,
 • RPV s váhou pro přesné vážení břemene,
 • nůžkový RPV s funkcí zdvihacího stolu pro lepší ergonomii obsluhy,
 • nerezové, resp. pozinkované RPV pro korozivní nebo agresivní prostředí.

 


 

Tahače

Tahače jsou tříkolové nebo čtyřkolové motorové vozíky určené pro přemisťování vozíků nemotorových (přípojné vozíky). Tahače jsou v prvé řadě určeny k vyvíjení tažné síly, ale některé typy disponují plošinou pro převoz nákladu. Tahače umožňují tažení paletizovaných i

nepaletizovaných nákladů a jsou vhodné pro halové i venkovní provozy. Řízení je obsluhováno ojí nebo volantem. Pro lehčí operace jsou elektrické tahače k dispozici v tříkolové variantě, čtyřkolová varianta je určená pro náročnější operace. Pro nejnáročnější operace jsou tahače vybaveny spalovacími motory. Dle délky přepravované vzdálenosti jsou k dispozici ručně vedené tahače a tahače se sedícím nebo stojícím řidičem.

Elektrické tahače Simai
Mezi moderní inovativní systémy patří automatický tahač. Automatizované naváděné systémy provádí podobný typ manipulačních funkcí jako mechanizované tahače s přívěsem. Podstatný rozdíl je, že systém nevyžaduje operátora a je automaticky směrován na místo určení bez zásahu obsluhy. 
Za tahač je možné připojit různé typy roltejnerů zahrnujících modely policové, plošinové nebo balíkové.

 


 

Máte dotazy k manipulační technice? Zeptejte se nás...

Working forkliftProsím o strpení, obsah se načítá
Náš Instagram image/svg+xml Náš Youtube Facebook Vstupte do e-shopu Napíšte nám email 777 020 094