Yandex
Manipulujte s námi ...
Servis

Školení řidičů vysokozdvižných vozíků

Proč školení řidičů vysokozdvižných vozíků

VIVA SERVIS - Školení řidičů vysokozdvižných vozíků

Jako součást našich služeb nabízíme a poskytujeme školení řidičů vysokozdvižných vozíků všech skupin tj. čelních motorových vysokozdvižných vozíků, elektrických vysokozdvižných vozíků, ručně vedených vozíků, retraků a dalších speciálních vozíků.
Školení po dohodě s objednavatelem provádíme buď přímo na pracovišti a nebo v zázemí naší firmy. Pro smluvní zákazníky poskytujeme službu "evidenci", v rámci které hlídáme platnost oprávnění a před jejím vypršením, je zákazník na tuto skutečnost upozorněn. Díky tomu je možné předejít problémům, které by mohli nastat při obsluze vysokozdvižného vozíku bez platného řidičského oprávnění.

Základní školení řidičů vysokozdvižných vozíků poskytujeme v celkovém rozsahu teoretické a praktické výuky pro zájemce, kteří ještě řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík nevlastní.
Opakované školení řidičů vysokozdvižných vozíků ve zkráceném rozsahu pro držitele řidičských oprávnění, kteří si potřebují pouze prodloužit platnost.

Proč školení řidičů vysokozdvižných vozíků

Podle ustanovení § odst. 1 písm. e Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen bezpečnostních předpisech), které doplňují jejich kvalifikační požadavky a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště: pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. O prováděném školení vede zaměstnavatel dokumentaci. Proto je v zájmu zaměstnavatele provádět školení řidičů vysokozdvižný vozíků.

 

Slavomír Vinař

Jednatel
společnosti

Slavomír Vinař
Facebook Google+ Vstupte do e-shopu