Šetřete čas. Zavolejte. Pomůžeme.608 020 092
+420 608 020 092
Manipulujte s námi ...

Zásady zpracovávání osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost VIVA-manipulační technika s.r.o IČ: 272 63 703 se sídlem Sv. Čecha 486, Třebenice

 

2. Rozsah shromažďovaných osobních údajů

Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme o Vás zpracovávat Vaše osobní údaje poskytnuté za účelem vytvoření poptávky, zpracování objednávky nebo nabídky. Zpracovávat budeme osobní údaje Vámi poskytnuté zasláním prostřednictvím kteréhokoli našeho formuláře či z Vámi zaslaného emailu. Dále budeme zpracovávat veškeré údaje, které nám sdělíte v textu Vaší zprávy, rovněž také elektronické údaje jako IP adresu, typ prohlížeče, název domény a cookies.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je ve všech případech vždy zcela dobrovolné.

 

3. Účel, právní základ a doba zpracování

Veškeré osobní údaje Vámi poskytnuté společnosti VIVA-manipulační technika s.r.o, budeme zpracovávat za účelem zpracování Vaší poptávky, objednávky či zaslaného dotazu. Dále proto, abychom Vás mohli přímo kontaktovat. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR, tedy zájem komunikovat s Vámi ohledně záležitosti, ve které jste se na nás obrátili. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od naší poslední uzavřené komunikace.

Tím samozřejmě není dotčeno naše právo zpracovávat Vámi poskytnuté údaje za jinými účely a na základě jiných právních titulů (např. za účelem plnění smlouvy, pokud se s námi rozhodnete spolupracovat).

Pokud nám rovněž udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme Vaše kontaktní údaje zpracovávat také za účelem předložení nabídky. Základem takového zpracování bude Váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jehož udělení je dobrovolné. Souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat. Pokud souhlas odvoláte, nebude tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů postavené na takovém souhlasu před jeho odvoláním. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů bude časově omezený, a to na dobu 2 let od okamžiku jeho udělení.

 

4. Vaše práva

Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování poskytnutých osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); právo kdykoliv odvolat Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Working forkliftProsím o strpení, obsah se načítá
Náš Instagram image/svg+xml Náš Youtube Facebook Vstupte do e-shopu Napíšte nám email 777 020 094