Šetřete čas. Zavolejte. Pomůžeme.608 020 092
+420 608 020 092
Manipulujte s námi ...

Financování manipulační techniky Financování manipulační techniky

Financování

Protože pořízení a servisování manipulační techniky je mnohdy velmi nákladné, součástí našich komplexních služeb je i nabídka a pomoc s výběrem financování tak, aby bylo pro zákazníka co nejpříjemnější a nejpohodlnější. Navrhneme ideální cestu financování pro pořízení nové i starši manipulační techniky, příslušenství i oprav většího rozsahu.

Finanční leasing

financování

Nejoblíbenější a nejpoužívanější způsob financování při pořízení techniky. Finanční leasing umožňuje rozložení splátek do delšího časového období (od 12 do 84 měsíců). Perioda splátek je měsíční nebo čtvrtletní. 

Výhody:

 • možnost regulování výše splátek v závislosti na výši akontace
 • výhodné sazby pojištění zahrnuté do splátek
 • splátky jsou daňovým nákladem a snižují tak daň ze zisku
 • možnost fixních i pohyblivých splátek

Zpětný leasing

Forma finančního leasingu umožňující odkup Vaší stávající techniky na zpětný leasing. Tímto způsobem je možné získat finanční prostředky a Vaše technika Vám zůstává k dispozici.

Účelový úvěr

Zapůjčení finanční částky odvislé od hodnoty pořizované techniky a její měsíční splácení po Vámi zvolené období. Zpravidla 6 až 84 měsíců s možností předčasného splacení. Okamžikem podpisu úvěrové smlouvy se stáváte vlastníkem techniky. Není vyžadován ručitel a úvěrové financování nepodléhá DPH z finančních služeb.

Účelový úvěr je možné využít i na financování náročných a nákladných oprav manipulační techniky. 

Výhody: 

 • předmět se ihned stává majetkem zákazníka
 • minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu (může tedy být již od 6 měsíců)
 • splátka úvěru není zatížena DPH
 • zákazník - podnikatel provádí klasicky daňové odpisy pořízeného předmětu
 • dochází k optimalizaci daňových nákladů zejména při nákupu ke konci kalendářního roku
 • jednorázový odpočet celého DPH z kupní ceny na počátku splácení

Operativní leasing

Výhodné a efektivní zajištění provozu, správy a obnovy Vašeho parku manipulační techniky. Technika zůstává po celou dobu nájmu ve vlastnictví finanční společnosti, ta na sebe přebírá investiční riziko a riziko vzniku škody na technice (poškození, odcizení, zničení, apod.) Po ukončení nájmu zpravidla předmět leasingu nepřechází z pronajímatele na nájemce, ale je samozřejmě možné jej v případě zájmu odkoupit. Jedná se o pronájem (na rozdíl od finančního leasingu), kdy obvykle doba pronájmu je kratší než životnost pronajímaného majetku. Účelem je zabezpečit společně s ostatními službami pro nájemce potřebný majetek, pro který nájemce nemá trvalé, dostatečné využití po celou jeho životnosti a který pro něj tedy není vhodné kupovat do vlastnictví. Doba splácení je variabilní, nejčastěji 60 měsíců.

Výhody: 

 • rovnoměrný plán investice, stabilní náklady v čase, nepracuje se s časovým rozlišením nákladů
 • celé nájemné je oprávněným daňovým nákladem
 • délka leasingu není limitována zákonem
 • zákazník nemusí na konci leasingu předmět odkupovat 

Kompletní servis:

Chcete-li manipulační techniku v operativním leasingu bez starostí, je možné sjednat kompletní servis v předem stanoveném rozsahu,  zahrnutý v ceně leasingu resp. pronájmu.

Servis může obsahovat:

 • rychlá asistenční služba v případě poruchy stroje
 • pravidelné servisní prohlídky a údržba předepsaná výrobcem včetně použitého materiálu
 • kompletní zajištění servisu po celou dobu pronájmů zahrnuje práci, materiál i cestovní náklady
 • výměnu pneumatik
 • náhradní stroj v případě odstávky pronajaté techniky po dobu opravy
Working forkliftProsím o strpení, obsah se načítá
Náš Instagram image/svg+xml Náš Youtube Facebook Vstupte do e-shopu Napíšte nám email 777 020 094