Yandex
Manipulujte s námi ...
Servis

Technické kontroly a revize LPG

Technické kontroly a revize LPG vysokozdvižných vozíků

VIVA SERVIS - Technické kontroly a revize LPG vysokozdvižných vozíků

Nabízíme a poskytujeme technické kontroly a revize LPG vysokozdvižných vozíků všech skupin tj. čelních motorových vysokozdvižných vozíků, elektrických vysokozdvižných vozíků, ručně vedených vozíků, retraků a dalších speciálních vozíků.
STK a revize LPG vysokozdvižných vozíků po dohodě s objednavatelem provádíme buď přímo v místě nasazení vozíků a nebo v zázemí naší firmy. Pro smluvní zákazníky poskytujeme službu "evidenci", v rámci které hlídáme platnost revizí a STK a před jejich vypršením, je zákazník na tuto skutečnost upozorněn. Díky tomu je možné předejít problémům, které by mohli nastat při provozování manipulační techniky bez platných revizí.

Pro provedení technické kontroly a revize LPG vysokozdvižných vozíků má naše firma proškolené a certifikované pracovníky. Platnost provedených revizí a kontrol je 1 rok.
 

 

Proč provádět technické kontroly a revize LPG vysokozdvižných vozíků :
Provádění řádné údržby a kontrol motorových vozíků má za povinnost provozovatel příslušného vozíku a to v návaznosti na ustanovení § 134a odst. 1 písm. c) Zákoníku práce. Zaměstnavatel, po vyhledání a vyhodnocení jednotlivých rizik souvisejících s touto činností, by měl současně stanovit požadavky na řádný výkon takovýchto činností a to v souladu se zněním čl. 3.3.2 písm. b) ČSN 268805. Při stanovení těchto požadavků je nutno vycházet z návodu k používání konkrétního vozíku – např.dle čl. 7.2.5 ČSN EN 1726-1 podle, kterého návod k používání musí mj. obsahovat i informace o výcviku a kvalifikaci zaměstnanců určených pro opravy a údržbu jednotlivých vozíků.

Ladislav Hoffmann

Servis manipulační techniky, prodej ND

Ladislav Hoffmann
Facebook Google+ Vstupte do e-shopu