Šetřete čas. Zavolejte. Pomůžeme.777 020 090
+420 777 020 090
Manipulujte s námi ...

Používání motorového VZV na pozemní komunikaci

Pro provozování motorového VZV na pozemní komunikaci platí několik přísných pravidel. Ne každý, kdo takto manipulační techniku využívá, o nich ví nebo je dodržuje. Podrobné informace se dozví obsluha motorových vysokozdvižných vozíků při školení. V tomto krátkém článku si shrneme ty nejpodstatnější a nejdůležitější body pro tento způsob manipulace.

Zásadním bodem je, zda „ještěrka“ jezdí či nejezdí po pozemní komunikaci. Pokud si nejsme jisti, zda se budeme pohybovat po tomto typu komunikace, je vhodné nahlédnout do seznamu pozemních komunikací, kde se tuto informaci dozvíme, nebo se informovat na příslušeném silničním správním úřadě.

V případě, že se jedná pouze o účelovou komunikaci s omezeným veřejným přístupem (viz vysvětlení níže), platí pro nás jiná pravidla při manipulování s motorovým vysokozdvižným vozíkem.

Citace ze zákona č. 13/1997 Sb § 7 - Účelová komunikace

(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy21) tím není dotčena.

(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

 

Vysvětlení pojmu pozemní komunikace:
Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Pravidla silničního provozu dle zákona platí pouze a jen na pozemních komunikacích. Přesné znění a vysvětlení naleznete v zákoně č. 13/1997 Sb.

V případě, že se budeme s motorovým VZV pohybovat po pozemní komunikaci, jsme povinni dodržovat nařízení a pravidla určena pro provoz na takovém místě.


Několik zásadních pravidel, které by měl znát každý, kdo obsluhuje VZV na pozemní komunikaci:

Veškeré povinnosti a potřebné náležitosti pro provozování motorových vozíků v tomto režimu, se dozvíte při školení, od poradce pro oblast BOZP nebo na silničním správním úřadě.

Používání motorového VZV na pozemní komunikaci
23.10.2019
Working forkliftProsím o strpení, obsah se načítá
Náš Instagram image/svg+xml Náš Youtube Facebook Vstupte do e-shopu Napíšte nám email 777 020 094