Šetřete čas. Zavolejte. Pomůžeme.777 020 090
+420 777 020 090
Manipulujte s námi ...

Technická kontrola pro VZV

I provozování VZV má svá pravidla, je tedy nutné vědět, že pokud vlastníme nějakou motorovou manipulační techniku, měli bychom se zaměřit také na její technický stav. Povinností každého vlastníka motorového vozíku je provádění pravidelných technických kontrol.

Provádění TK je stanoveno zákonem dle normy ČSN EN ISO 3691-1 a to v intervalu minimálně 1x ročně. Součástí TK u vysokozdvižných vozíků poháněných plynem je také revize LPG, kterou je rovněž nutné opakovat minimálně 1x ročně.

Jak probíhá technická kontrola VZV?
- nejprve je nutné si zajistit kvalifikovaný servis, který má technika s platným inspekčním osvědčením
- technik zkontroluje stav vozíku a vystaví protokol se soupisem zjištěných závad
- pokud to stav VZV umožní, vylepí technik na místě novou známku s označením platnosti
- oficiální protokol Vám technik či firma zašle na Vaši adresu, nebo ho předá již v místě provedení
- TK vysokozdvižného vozíku se nejčastěji provádí v místě nasazení, nicméně je možné po předchozí domluvě se zákazníkem provést TK v prostorách servisu

 

Jak postupovat v případě zjištění závad?   

Pokud je ve vystaveném protokolu uvedená nějaká závada nejprve zjistěte, ve které kategorii se nachází, podle její kategorie pak zvolte další vhodný postup.  

Kategorie :

 

AZávada drobného charakteru neohrožující bezpečnost provozu

B – Závada ohrožující bezpečnost

CNebezpečná závada

Technická kontrola pro VZV
9.3.2020
Working forkliftProsím o strpení, obsah se načítá
Náš Instagram image/svg+xml Náš Youtube Facebook Vstupte do e-shopu Napíšte nám email 777 020 094